Category: Usability

Maarten van Heiningen over Usability, UI en UX

Design Thinking Proces

In essentie is het Design Thinking-proces iteratief, flexibel en gericht op samenwerking tussen ontwerpers en gebruikers, met de nadruk op het tot leven brengen van ideeën op basis van hoe echte gebruikers denken, voelen en zich gedragen.

Design Thinking Maps

Make sense in your Research by Creating Maps Wanneer je een complexe dataset hebt ontwikkeld tijdens je eerste onderzoek in de Design Thinking Empathie fase, zul je vaak veel interviews, acties, ervaringen en andere informatie hebben. Het maken van een Map is over het algemeen een goede methode om de gegevens te begrijpen. Mapping helpt …

Wat is Empathie eigenlijk, en waarom is het belangrijk bij Design Thinking?

In algemene zin is empathie ons vermogen om de wereld door de ogen van andere mensen te zien, te zien wat zij zien, te voelen wat zij voelen en dingen te ervaren zoals zij dat doen. Natuurlijk kan niemand van ons de dingen volledig anders ervaren zoals iemand anders, maar we kunnen proberen om zo …

Mobile First with Liferay Screens – part 3 The future

The world of mobile is on the move and users are always ready to move with it. Keeping up with every development is a difficult task for organisations. In Part 1 of this blog series, we described how Liferay Screens can provide a head start with this.  Part 2 was about Phlink, the native mobile app we developed with …

Mobile First with Liferay Screens – part 2 Phlink

Part 1 of our blog series was about Liferay Screens and the benefits this development tool can offer organizations. This second part gives more information about Phlink, our Liferay Screens app for iOS and Android. The app is already being used with enthusiasm by healthcare provider Philadelphia and has been downloaded more than 1000 times. About …

Mobile First with Liferay Screens

Mobile has changed the world and will go on doing so for the foreseeable future. A stream of new mobile devices and operating systems is putting pressure on organisations to meet the high expectations of users, who expect a mobile digital experience that also matches their personal behaviour, history and profile. Keeping up is not …

Tien jaar Maarten van Heiningen en Liferay

Tien jaar werken met Liferay Portal. Senior portal consultant Maarten van Heiningen blikt terug en kijkt vooruit.

Lets get social with Liferay social office

My Presentation at the Liferay DevCon 2013 in Berlin. http://www.slideshare.net/zero4u/maarten-van-heiningenliferaydevcon2013letsgetsocialwithsocialoffice

Falling Down – I want breakfast

Ik kwam dit filmpje tegen. Het is een stuk van de film Falling Down met Michael Douglas. Hij is in deze scène in een fast food restaurant en wil graag een ontbijt hebben. Echter de houding van de medewerkster en de manager van het restaurant is dat ze 4 minuten na de sluiting van het …

Dilbert on Usability testing

Hoe overtuig je je management van de noodzaak tot het testen van de user interface?